Voorlichtingsavond Bevallen

Vanwege veranderde omstandigheden en de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Molengracht komt de maandelijkse ‘Voorlichtingsavond Bevallen’ te vervallen. De voorlichtingsfilm die tijdens de avond getoond wordt, is voortaan te zien op www.annature.nl.

Annature geboortezorg is een samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van het Amphia ziekenhuis, eerstelijns verloskundigen, kraamzorgorganisaties en echocentrum Focus. Annature zorgt door een integrale aanpak voor optimale kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby in de regio Breda e.o. Op 27 november 2019 vondt de laatste ‘voorlichtingsavond bevallen’ plaats.


In samenwerking met: